Binnen- en buitenschools leren

Binnen- en buitenschools leren

Leren vindt niet alleen op school plaats, maar ook steeds meer daarbuiten. IKC Het Balkon wil graag gebruikmaken van de kracht van het buitenschoolse leren. Wij proberen er dan ook nadrukkelijk verbinding mee te zoeken. De kern van het denken over buitenschools leren is dat leren binnen en buiten de school gebeurt. School is niet de enige plaats waar geleerd kan worden.
Leren doe je in de klas onder leiding van de leerkracht. Als een leerling naar muziekles gaat of een scheidsrechterscursus volgt is er ook sprake van leren, maar dan buiten de school.

Binnen IKC Het Balkon wordt gestreefd het leren zowel bij de opvang als bij onderwijs plaats te laten vinden.
Hele dagopvang en onderbouw werken nauw samen bij de voorbereiding van de gezamenlijke thema’s. Deze thema’s worden gezocht in de belevingswereld van de kinderen. Ouders worden hierbij betrokken door de themabrieven. In de themabrieven staan de doelen, activiteiten, nieuwe woorden en liedjes, die de kinderen aangeboden krijgen.
De bovenbouw en buitenschoolse opvang werken samen op het gebied van wereldoriëntatie (het binnen- en buitenschools leren). Thema’s van wereldoriëntatie worden geïntroduceerd in de bovenbouw. De bij de methode behorende kist met praktijkopdrachten wordt door de buitenschoolse opvang ingezet. Zo is verbinding ontstaan in binnen- en buitenschools leren. Het Balkon zoekt naar mogelijkheden om het aanbod voor de kinderen zo passend mogelijk te maken.

Binnen het onderwijs verrijken wij ons aanbod met het leven buiten de school d.m.v. excursies, gastlessen, lessen vanuit het cultuurmenu, lessen bij het Duurzaamheidscentrum enz.