Vanuit de gemeente Maassluis is er in samenwerking met Welzijn E25 voor gekozen om voor iedere wijk in Maassluis sportaanbod te organiseren. Hiervoor is in iedere wijk een buursportcoördinator aangesteld. Voor onze wijk is dat Janneke Paardekooper. Janneke is bereikbaar via: jpaardekooper@welzijne25.nl

Zij zorgt in overleg met de school en in samenwerking met de sportverenigingen voor een naschools aanbod in de vorm van sport. Daarnaast worden voor alle kinderen in de wijk activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.buurtsportmaassluis.nl
Via deze site kunt u uw zoon/dochter ook inschrijven. Tevens wordt vanuit buurtsport de pauzesport aangeboden.
De pauzesport voor Het Balkon vindt het hele jaar op maandag plaats.

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Van Kampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 98
  Noodlocatie: 06 - 37 38 73 22
  (beiden niet onder schooltijd)