Continurooster

Continurooster

Waarom een continurooster?
Het continurooster bevordert het gemeenschapsgevoel van kinderen: iedereen is gelijk. Na schooltijd is er meer tijd voor sport en spel, ook in de vorm van naschoolse activiteiten. Volgend cursusjaar gaan we het aanbod aan naschoolse activiteiten geleidelijk opbouwen. Door het continurooster hoeven ouders hun kind maar één keer per dag te halen en te brengen. Een continurooster maakt de schooldag overzichtelijker. 

Wat is een continurooster met professionele ondersteuning?
Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Iedere groep eet met de leerkracht in de klas. Na het eten spelen de kinderen 30 minuten buiten onder leiding van een pedagogisch medewerker en een aantal hulpouders/vrijwilligers

Schooltijden
De schooltijden zijn door het continurooster voor alle groepen gelijk.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.45 uur en woensdag van 08.30 tot 12.00 uur

Uitgebreide informatie over het continurooster vindt u in onze informatiegids.