Hele dagopvang

Hele dagopvang

Op de kinderopvang wordt gewerkt met horizontale groepen volgens de visie van Startblokken. Dat betekent dat de groepen zijn opgebouwd van 0 – 2 jaar , 1-4 jaar en 2-4 jaar.
Bij de hele dagopvang staat spel centraal. Spel is essentieel voor jonge kinderen. Door spel leren ze de wereld kennen, kunnen ze grote mensen nadoen en lukt het hen om ervaringen te verwerken. Spel is hét middel om kinderen vaardigheden en kennis aan te reiken die door het spel betekenis krijgt. Hierdoor verandert spel in spelend leren. Bij een onderwerp voor een thema wordt uitgegaan van de speelmogelijkheid voor kinderen. Daarom wordt gekozen voor thema’s die herkenbaar zijn en betekenis hebben. Hier wordt kennis aan gekoppeld.

3 jaar en 9 maanden:
Als de kinderen 3 jaar en 9 maanden zijn, gaan ze minstens 1x in de week wennen bij de kleutergroepen. Er wordt gezorgd voor een afwisselend aanbod. Per kind varieert de tijd van een half uur tot een dagdeel.

3 jaar en 11 maanden:
Ongeveer 2 weken voordat de kinderen 4 jaar worden, komen de kinderen 3 dagen wennen op school. Dit geldt voor zowel de kinderen die op het IKC zitten als voor kinderen die van buitenaf naar de basisschool komen.

Binnen- en buitenschools leren
Binnen IKC Het Balkon wordt gestreefd het leren zowel bij de opvang als bij onderwijs plaats te laten vinden.
Hele dagopvang en onderbouw werken nauw samen bij de voorbereiding van de gezamenlijke thema’s. Deze thema’s worden gezocht in de belevingswereld van de kinderen. Ouders worden via whatsapp, facebook en parro geïnformeerd over de thema’s en de activiteiten.

met de bus naar de boerderij

met de bus naar de boerderij