Onderwijs

Onderwijs

Uitgangspunt van het onderwijs op IKC Het Balkon is:
het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind naar een optimale
ontplooiing binnen een veilige omgeving. Waarbij rust, regelmaat
en orde van groot belang is.
Hoe het onderwijs is opgebouwd, vanuit de basisontwikkeling bij de kleuters,
tot aan het aanbod van leerstof in de groepen 3 t/m 8 leest u in onze informatiegids.