Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Volgens de Wet Passend Onderwijs moeten zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving.
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat gebeurt op de school waar het kind wordt aangemeld,  eventueel met extra ondersteuning, of op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gebeurt natuurlijk in nauw overleg met de ouders. Scholen in de regio werken heel goed samen. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatiesprocedures meer te doorlopen en ‘rugzakjes’ zijn er straks niet meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Elke school heeft een ‘ondersteuningsprofiel’, waarin de mogelijkheden staan beschreven. Het ondersteuningsprofiel van IKC Het Balkon is in te zien op het IKC.

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Van Kampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 98
  Noodlocatie: 06 - 37 38 73 22
  (beiden niet onder schooltijd)