Verlof, studiedagen en vakanties

De studiedagen van IKC Het Balkon staan vermeld in de agenda van Parro

UN1EK Vakantierooster en sluitingsdagen 2020-2021