Voor en door ouders

De medezeggenschap op IKC Het Balkon is geregeld in de centrale IKC raad. In de IKC raad zijn ouders vanuit de opvang en het onderwijs vertegenwoordigd evenals medewerkers vanuit de opvang en vanuit het onderwijs.

1. De IKC raad 

De IKC raad vervangt de vroegere oudercommissie kinderopvang en MR van school en is het directe aanspreekpunt voor de directeur van het IKC en oefent alle medezeggenschapsrechten en -plichten uit ten aanzien van onderwijs en opvang.
Dit is geheel nieuw in Nederland, er zijn maar weinig IKC’s die al een gezamenlijke overlegstructuur hebben. Er zijn veel regels waar aan moet worden voldaan uit twee verschillende wetten: de onderwijswet en de wet kinderopvang. Dit hele traject is begeleid door een notaris en een onderwijsjurist.
Op IKC Het Balkon functioneert sinds november 2015 de IKC raad. De IKC raad moet uit acht leden bestaan, vier voor onderwijs en vier voor opvang. De vroegere MR bestond al uit vier leden, zij zijn doorgeschoven naar de IKC raad. Daarnaast hebben twee ouders uit de Oudercommissie Kinderopvang zich beschikbaar gesteld. Ook zijn er twee pedagogisch medewerkers lid geworden.

De IKC raad bestaat nu uit de volgende leden:
Suzanne Rutte, moeder van Max (groep 7)
voorzitter Jens Caro, vader van Eline en Nic (groep 5 en 3 en BSO)
secretaris Eline Wijnvoord, moeder van Ilkay en Dilara (groep 4 en 1-2a en BSO)
Carine Wesselius, moeder van Quinn en Dex (groep1 en 1-2b + BSO )
Sylvia Visser, leerkracht groep 1-2
Ellen Korpel, leerkracht groep 5-6
Barbara Gebuis, pedagogisch medewerker kinderopvang
Anita van Gerwen, pedagogisch medewerker kinderopvang

Op de foto ontbreekt Jens Caro

Op de foto ontbreekt Jens Caro

2. De activiteitencommissie (AC)

De AC helpt bij het organiseren van vele activiteiten binnen IKC Het Balkon. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaas feest, de Kerstviering, Pasen, de boekenmarkt, schoolfotograaf en eindfeest. De AC vergadert 3 keer per schooljaar als totale commissie. Daarnaast zijn er kleinere vergaderingen ter voorbereiding op een activiteit. Er zijn al heel wat enthousiaste ouders die dit alles mogelijk maken. Toch zijn wij op zoek naar leden voor de AC en extra handen bij activiteiten. Want zonder de hulp van ouders, oma’s, opa’s, ooms of tantes is het niet mogelijk alle activiteiten door te laten gaan. Een groepsleerkracht of pedagogisch medewerker kan het namelijk niet alleen!
Om alles te realiseren zult u begrijpen dat de ouderbijdrage nodig is.

De ouders van de Activiteiten Commissie zijn:
Annemarie moeder van Arnoud uit groep 6/7 en Aris uit groep 4
Channa moeder van Roel uit groep 6 en Tess uit groep 4
Chantal moeder van Marit uit groep 5/6
Dalith moeder van Lola uit groep 1d
Diana moeder van Nayomi uit groep 1/2b
Ilse moeder van Quinten uit groep 5 en Claire uit groep 3
Karianne van der Staaij leerkracht groep 1/2b
Margó moeder van Joy uit groep 6/7 en Sky uit groep 3
Marieke moeder van Benjamin van het KDV
Mascha moeder van Melle uit groep 1d
Natascha moeder van Melissa uit groep 6/7 en Isabel uit groep 1d
Nehir moeder van Elif Cansu Akboga uit groep 1/2b
Petra moeder van Alyssa uit groep 6/7 en Danique uit groep 1d
Selma moeder van Ecrin uit groep 5-6 en Adam uit groep 4
Simone moeder van Jasper uit groep 6/7
Tjorven moeder van Siem uit groep 1c en Jens van het KDV
Wendy moeder van Collin uit groep 1/2a

 

Op de foto ontbreken helaas Dalith, Diana, Marieke, Mascha en Tjorven.

Heeft u leuke ideeën, wilt u zich aanmelden, heeft u vragen en/of opmerkingen mail ons ac@balkon-maassluis.nl.

 • SchoolPraatApp

 • Youtube

  There is no video to show.

 • Twitter

 • Contact

  Kindcentrum Van Kampen
  info@kindcentrumvankampen.nl
  www.kindcentrumvankampen.nl

  Hoofdvestiging: Paterstraat 1
  3131 CS Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 96
  Dependance: Willem Pijperstraat 1
  3131 EV Vlaardingen
  Tel. 010 - 435 66 98
  Noodlocatie: 06 - 37 38 73 22
  (beiden niet onder schooltijd)