Ouderportaal

Rekeningnummer

Rekeningnummer

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op onderstaand rekeningnummer.

NL78ABNA0593157745 ten name van: CBS Het Balkon en onder
vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep.