IKC Het Balkon

Onderwijs en opvang kies je met zorg. Integraal Kindcentrum Het Balkon biedt onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Lees meer

Hele dagopvang

IKC Het Balkon heeft ‘horizontale’ groepen voor hele dagopvang. Dat betekent dat de groepen zijn opgebouwd  van 0-1/2 jaar en van 1/2-4 jaar. U kunt hele dagopvang afnemen van 07:30 tot 18:00 uur of halve dagopvang van 07:30 tot 13:00 uur of van 12:30 tot 18:00 uur.   Lees meer

aanbod peuters

Het aanbod aan de peuters vindt plaats door middel van thematisch spelend ontdekken. De thema's in de onderbouw (peuters tot en met groep 2) worden op elkaar afgestemd, zodat een doorgaande lijn ontstaat. Door ontwikkelingsgerichte spelletjes en activiteiten bereiden we kinderen voor op een goede start op de basisschool.   Lees meer

Buitenschoolse opvang

IKC Het Balkon biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.   Lees meer