Ouderportaal

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding en aanmelden

Vraagt u een rondleiding aan voor de opvang? Lees dan onderstaande informatie
Als u overweegt om uw kind aan te melden voor de opvang (hele dagopvang, peuteropvang of voor- en naschoolse opvang) op IKC Het Balkon kunt u een rondleiding aanvragen. Deze rondleiding kunt u aanvragen via het contactformulier rechts op deze pagina. Wij zullen na uw aanvraag contact opnemen om een afspraak te maken.

Inschrijven voor de hele dagopvang, peuteropvang of voor- en naschoolse opvang;
Klik hier als u uw kind wilt aanmelden voor opvang.
De medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK geven u graag meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden en kosten bij de opvang. U kunt hen bereiken op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 – 13.00 uur op telefoonnummer 010-3122033 of door een mail te sturen naar plaatsing@un1ek.nl.


Vraagt u een rondleiding aan en wilt u uw kind aanmelden voor het onderwijs? Lees dan onderstaande informatie

Als u overweegt om uw kind aan te melden voor het onderwijs op IKC Het Balkon kunt u een rondleiding aanvragen. Deze worden meerdere keren per jaar gegeven, op een woensdagmiddag tussen 15.30-16.30 uur. Na het aanvragen van de rondleiding zullen wij per mail de exacte datum kenbaar maken.

Tijdens de rondleiding ontvangt u informatie over de manier waarop het onderwijs is georganiseerd binnen ons IKC. Bent u tevreden en lijkt dit onderwijs passend bij uw kind? Dan kunt u zich aanmelden middels het formulier dat u bij de rondleiding ontvangt. Let op! Deze aanmelding is nog geen definitieve inschrijving.

Lees hieronder verder wat dit inhoudt voor u.


Aanmelding gedaan? Hoe nu verder?
November 2023;
Het aannamebeleid zoals beschreven in de IKC-gids is onlangs herzien. Hierbij komt de informatie uit de IKC-gids over het aannamebeleid te vervallen. Hieronder vindt u het meest recente beleid. We hebben o.a. de volgorde van aanname aangescherpt en het moment van loting en inschrijving gewijzigd van 2 keer per jaar naar de maand waarin uw kind 3 jaar wordt.

Wettelijk is bepaald dat kinderen pas vanaf hun derde verjaardag ingeschreven kunnen worden. Inmiddels is er zoveel belangstelling voor IKC Het Balkon, dat er een volgorde van aanname is ontwikkeld. Met de aanmelding maakt u dus uw interesse kenbaar, maar of dit daadwerkelijk kan resulteren in een inschrijving wordt bepaald op basis van een volgorde van aanname. Dit wordt de ‘loting’ genoemd. De volgorde van aanname van kinderen voor inschrijving is:

1. Broertjes en zusjes van kinderen die onderwijs volgen op IKC Het Balkon. (dit betreft niet de opvang)
2. Kinderen vanuit de opvang op IKC Het Balkon die wonen in de wijk Het Balkon en op moment van loting minimaal 3 maanden naar onze opvang gaan.
3. Kinderen uit de wijk Het Balkon.
4. Kinderen vanuit de opvang op IKC Het Balkon die wonen in de Componistenbuurt of het Elysium en op moment van loting minimaal 3 maanden naar onze opvang gaan.
5. Kinderen uit de Componistenbuurt of het Elysium.
6. Kinderen uit andere delen van Maassluis.

Wanneer het aantal te plaatsen kinderen binnen één categorie wordt overschreden, zal gekeken worden naar de volgorde van aanmelden (de aanmelddatum).

Rondom de maand dat uw kind drie jaar wordt, nemen wij contact met u op of wij uw kind kunnen plaatsen. Wanneer er een plek is voor uw kind kunnen we overgaan tot definitief inschrijven.

De groepsgrootte is bepaald op maximaal 28 kinderen in de onderbouw (leerjaren 1-3) en maximaal 29 kinderen in de bovenbouw (leerjaren 4-8), mits de zorgcapaciteit van de groep het toelaat en het aantal kinderen past in de grootte van groepsruimten.

 
Definitief inschrijven
Als uw kind geplaatst kan worden, ontvangt u een inschrijfformulier. Pas wanneer deze ingevuld en ondertekend bij ons is ingeleverd, is uw kind definitief ingeschreven.

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor