Ouderportaal

Lichtkunst

Lichtkunst

Bij een nieuw gebouw hoort kunst. Ook voor het gebouw van IKC Het Balkon geldt dat. In 2013 zijn de leerlingen uit de groepen 4-7 betrokken bij het ontwikkelen van deze kunst. Zij werden gevraagd een tekening te maken met als thema “mijn horizon dichtbij”. Deze tekeningen zijn verwerkt in het lichtkunstproject.
De kunstenaar van buro MA.AN heeft de tekeningen door een computer gehaald, waarbij de pixels van de tekeningen gescand zijn. Hieruit is een kleurenpalet ontstaan. Deze zijn in de vorm van 12 blokjes (voor ieder raam een blokje) naast elkaar gezet. Alle tekeningen bij elkaar hebben het kunstwerk opgeleverd zoals u op de bijgevoegde foto kunt zien. Iedere reeks van blokjes is geprogrammeerd in het lichtkunstproject.Van elke leerling, die een tekening gemaakt heeft, draait dus eens in de zoveel tijd het kleurenpatroon in het lichtkunstproject.