Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

De zorgcoördinator

De zorgcoördinatie in handen van de zorgcoördinator. Haar taken bestaan uit:

  • Coördinatie van de leerlingenzorg
  • Ondersteuning van de pedagogisch medewerkers/leraren
  • Begeleiden van de leraar bij het vormgeven van adaptief onderwijs (instructie, interactie, klassenmanagement, zelfstandig werken, differentiatie);
  • Onderhouden van de contacten  met externe instanties die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden;
  • Doorverwijzen naar deze externe instanties.

CJG en de jeugdverpleegkundige

Helma van Geemert is onze contactpersoon bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Op verzoek sluit zij aan bij het zorgteam. 

Meer weten

De jeugdprofessional

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst.
Bij vragen rond het gedrag, de ontwikkeling, of de opvoeding van kinderen, zowel op school als thuis, kunt u een beroep doen op de jeugdprofessional van Mevis. De jeugdprofessinal gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Samen met u en de zorgcoördinator wordt gezocht naar mogelijkheden die een positieve invloed hebben op het gedrag en het functioneren van uw kind. Ook kan zij op uw verzoek de weg wijzen naar andere hulpverleners.

U kunt een afspraak met haar maken via de zorgcoördinator of de leerkracht van uw kind.

Logopedist

Op IKC Het Balkon bestaat de mogelijkheid dat uw kind onder schooltijd naar de logopedist kan gaan. Kinderlogopediste Myrthe de Koster van logopediepraktijk Peter Helderop (https://www.lpph.nl) behandelt de kinderen tijdens lestijd en op locatie voor kinderen van IKC Het Balkon. Ouders zijn zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig. Door de behandeling op locatie te organiseren levert het voor zowel de ouders,  als het kind een flinke tijdsbesparing op. Daarnaast kan er snel overleg en afstemming plaatsvinden tussen de medewerkers en de logopediste.
Ouders melden zelf hun kind aan bij deze praktijk.
U kunt Myrthe de Koster bereiken via haar emailadres m.dekoster@lpph.nl

Meer weten

Fysiotherapeut

Op IKC Het Balkon bestaat de mogelijkheid dat uw kind onder schooltijd naar de fysiotherapeut kan gaan. Kinderfysiotherapiepraktijk Maasland behandelt de kinderen tijdens lestijd en op locatie voor kinderen van Het Balkon. Het bleek vaak moeilijk te zijn om kinderen te plaatsen vanwege werk ouders en verzuim school. Door de behandeling in de school te organiseren levert het voor zowel de ouders, de fysiotherapie als het kind een flinke tijdsbesparing op. Daarnaast kan er snel overleg en afstemming plaatsvinden tussen school en de fysiotherapeute.
Denkt u dat uw kind kinderfysiotherapeutische hulp nodig heeft, dan kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.kinderfysiotherapiemaasland.nl. Daar vindt u ook meer informatie.

Meer weten