Ouderportaal

Hele dag opvang

Hele dag opvang

Op de kinderopvang wordt gewerkt met horizontale groepen volgens de visie van Startblokken. Dat betekent dat de groepen zijn opgebouwd van 0 – 2 jaar , 1-4 jaar en 2-4 jaar.
Bij de hele dagopvang staat spel centraal. Spel is essentieel voor jonge kinderen. Door spel leren ze de wereld kennen, kunnen ze grote mensen nadoen en lukt het hen om ervaringen te verwerken. Spel is hét middel om kinderen vaardigheden en kennis aan te reiken die door het spel betekenis krijgt. Hierdoor verandert spel in spelend leren. Bij een onderwerp voor een thema wordt uitgegaan van de speelmogelijkheid voor kinderen. Daarom wordt gekozen voor thema’s die herkenbaar zijn en betekenis hebben. Hier wordt kennis aan gekoppeld.

Binnen- en buitenschools leren

Binnen IKC Het Balkon wordt gestreefd het leren zowel bij de opvang als bij onderwijs plaats te laten vinden.
Hele dagopvang en onderbouw werken nauw samen bij de voorbereiding van de gezamenlijke thema’s. Deze thema’s worden gezocht in de belevingswereld van de kinderen. Ouders worden via whatsapp, facebook en parro geïnformeerd over de thema’s en de activiteiten.

Hele dagopvang

U kunt hele dagopvang afnemen van 07:30 tot 18:00 uur.

52-weken opvang

Opvang op vaste weekdagen, 52 weken per kalenderjaar.

40-weken opvang

Opvang op vaste weekdagen uitgezonderd de schoolvakanties.

Informatieboekje hele dagopvang

In het informatieboekje hele dagopvang vindt u uitgebreide informatie over onze hele dagopvang.

Contact

IKC Het Balkon – hele dagopvang 0-4 jaar
Jacob van Heemskercklaan 68
3144 DK  MAASSLUIS
tel 010 – 7421220
Kies in het keuzemenu toets 2 voor opvang

De ingang van de opvang is gelegen aan:
Het Lage Licht 15
3144 DH  MAASSLUIS

Informatie van UN1EK

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we verschillende opvangpakketten aan voor ontwikkelingsgerichte hele dagopvang. U kunt hierbij kiezen voor opvang voor 52 of 40 weken per jaar, maar u kunt ook kiezen voor andere vormen van opvang. Als u wat langere werkdagen draait of latere lestijden hebt, kunt u er ook voor kiezen om uw kleintje op te geven voor verlengde dagopvang. In de hele dagopvang wordt er gewerkt met een VVE programma en onze medewerkers hebben de cursus babyontwikkeling gevolgd. Wilt u advies of heeft u een vraag? Onze Klantenservice helpt u graag. U kunt op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 13:00 uur contact opnemen met 010-4355611 (keuze 1) of een email sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?