Ouderportaal

Engels

Engels

Een belangrijke stap om beter op de (inter)nationale wereld voorbereid te zijn, is het invoeren van Engels vanaf leerjaar 1.

Het Balkon is in 2020 opnieuw gecertificeerd door Early Bird. De methode, die gebruikt wordt op Het Balkon is Join in. Deze methode is ontwikkeld om Engels te geven op basisscholen vanaf leerjaar 1. De methodiek hiervan is er op gericht om kinderen op natuurlijke wijze met Engels kennis te laten maken. Speelse activiteiten in de laagste groepen van de basisschool  zorgen voor een eerste kennismaking. Daarna wordt de ontwikkelingsgang van het kind gevolgd en worden er andere  taalleeractiviteiten aangeboden. Het accent in de methodiek ligt op communicatieve vaardigheden: luisteren (naar klanken en woorden) en spreken (van woorden naar hele zinnen en verhalen).

In leerjaar 7-8 worden zogenaamde CLILprojecten aangeboden.(Content and Language Integrated Learning) Dit is een onderdeel van de methode Join in, die Het Balkon voor de Engelse lessen gebruikt. CLIL kan omschreven worden als het gebruik van Engels (Language) in andere vakken dan het vak Engels. In projecten, gekoppeld aan de kerndoelen kan er in het Engels aangesloten worden op de inhoud van de andere vakken. Op deze manier gebruiken de leerlingen Engels om de wereld te verkennen en door de wereld te verkennen verbeteren ze hun Engels.
Ons volgende doel is dat de leerlingen (e-mail)contacten in het Engels leggen met leerlingen in het buitenland.